ÅRSRAPPORT 2020 Stange brigdeklubb – årsberetning – årsberetning 2019/20
Styret består av:
Leder:                         Idar Jørgensen
Nestleder:                   Roald Brenna
Turneringsleder:        Per Hauge
Kasserer:                    Helen Johansen
Sekretær_                   Margrethe Moldal
Styremedlem:             Jørn Simensen
Varamedlem:                         Knut Sørensen og Willy Sigurdson
Valgkomite:                Kjell Petter Tønnesen og Thomas Bråthen
Revisor:                      Per Aage Midtsveen  

Saker til diskusjon i løpet av året:
Pizzasingelkveld
Hva skal klubben dekke av spilling ute?  Klubben dekker bare det som er dekket tidligere.
Rekruttering/hjemmesittere: Styret prøver å finne makkere til de som melder fra til styret av de ikke har makker.
Oppfriskningskvelder/temakvelder: 2 kvelder gjennomført.
Stokkemaskin, reparasjon eller kjøpe ny? Ny maskin ble kjøpt inn, det var ikke økonomisk forsvarlig å reparere den gamle.  
Stangedagene: Noen medlemmer prøvde å synliggjøre klubben ute i gata.
Foredrag /Inspirasjonskveld: Foreløpig utsatt, vi venter på respons fra NBF og på at koronapandemien skal gå over.
Justering av medlemsmassen, Per sjekker hvem som skal ut og inn av klubben.
KM mix: ble avlyst pga. koronakrisen          

Pizzasingelkveld: Gjennomført med stor suksess. Styret fikk mange positive tilbakemeldinger etter kvelden. 36 deltakere. Vinner: Johan Skattum.
Klubbmesterskap par A:         Per Hauge – Arnt Ivar Vollan
Klubbmesterskap par B:         Per Aage Midtsveen – Thomas Bråthen
Klubbmesterskap Mix:           Inge Beate – Per, Inger Marie og Arve delte 1.plassen.     
Stangemesterskap:                            Gjennomført.  Per Hauge var turneringsleder. Margrethe, Roald og Helen hjalp til med det praktiske. 22 par deltok.. Vinnere ble Olav Molberg og Henrik Nyland Ericson
Årets sammenlagtspiller:      Per Hauge
3 lag deltok i seriemesterskapet i 4.divisjon, 1 par i KM lag og 1 par i NM for lag. Ingen opprykk. Per Hauge og Arnt Iver Vollan spilte best av alle lag i 4.divisjon.

All spilling i SBK tok slutt i mars på grunn av koronakrisen. Vi håper å møtes igjen når alt er trygt 😊

 

Ottestad: april 2020
Margrethe Moldal (sekretær)