Informasjon fra NBF:

 

I disse koronatider er det eneste bridgetilbudet nettspilling. Mye foregår på Bridgebase online (BBO), men mange spiller også på Funbridge.

 

En del klubber/kretser setter opp turneringer på BBO for sine medlemmer. De fleste tilbyr også medlemmer i naboklubbene å delta.

 

På den enkelte spillers profil på bridge.no finnes det et eget felt for brukernavn (nick) på BBO, og mange spillere har registrert dette i databasen vår.
En del har gjort dette for lenge siden, og har senere bytte brukernavn – ofte fordi innloggingsinformasjon har gått tapt.

 

Det er en fordel både for arrangører og NBF om denne informasjonen i databasen er korrekt.

 

Vi ber derfor om at den enkelte klubb sjekker om informasjonen er korrekt for sine spillere, og oppdaterer (for dem som har ukorrekt informasjon) eller registrerer brukernavn (for dem som ikke har dette registrert) via Klubbadministrasjon – http://klubb.bridge.no. Velg Medlemmer på menyen til venstre og deretter Rediger medlem.

 

Takk for hjelpa!

 

Klubbledere i Vestfold kan evt. kontakte Heidi Berre Skjæran (hber-pau@online.no), da hun har korrekt informasjon for alle som har registrert seg for å delta i Larvik BKs turneringer på BBO.

 

Det samme vil være tilfellet andre steder i landet også; arrangører på BBO har oversikt over de som deltar i sine turneringer.

 

Med vennlig hilsen
Harald Berre Skjæran

fagsjef